Tìm hiểu về mô hình công nghệ triển khai Cloud server

 2021-01-21 16:11:35 Admin
Cloud Server cũng dùng các công nghệ như điện toán đám mây nói chung, nhưng tập trung theo mô hình IaaS, tức các công nghệ tối ưu cho mục đích cung cấp hạ tầng tính toán và lưu trữ đám mây.
Tìm hiểu về mô hình công nghệ triển khai Cloud serverTìm hiểu về mô hình công nghệ triển khai Cloud server.


Các bước triển khai Cloud Server

Một đám mây được triển khai bằng sự kết hợp giữa Các công nghệ ảo hóa máy chủ + Các công nghệ triển khai điện toán đám mây.

1. Ảo hóa máy chủ vật lý

Ảo hóa Máy chủ vật lý. Bước đầu tiên của việc triển khai đám mây luôn là Ảo hóa các máy chủ vật lý, có 2 loại ảo hóa chính Ảo hóa dựa vào phần cứng & Ảo hóa dựa vào Hệ điều hành, hay gọi nhanh là Ảo hóa phần cứng & Ảo hóa phần mềm.

- Ảo hóa hỗ trợ phần cứng – Hardware-assisted virtualization là phương thức ảo hóa toàn phần (full virtualization), cho phép tạo các máy ảo hoạt động với tài nguyên vật lý độc lập.

Với phương thức ảo hóa này, các máy ảo sẽ làm việc giống y như máy chủ vật lý thật, sử dụng hoàn toàn các tài nguyên vật lý được cấp phát và có thể cài đặt – quản lý 100% hệ điều hành trên đó.

Cloud Server dùng công nghệ ảo hóa phần cứng sẽ được sở hữu hoàn toàn các tài nguyên vật lý đã cấp cho nó mà không san sẻ cho các Cloud Server khác.

Ảo hóa cấp độ hệ điều hành – OS-level virtualization là phương thức ảo hóa thực hiện trực tiếp trên hệ điều hành, mỗi máy ảo sẽ chạy trên một ‘trạng thái’ hệ điều hành riêng và chia sẻ với nhau toàn bộ tài nguyên vật lý của máy chủ.

Phương thức ảo hóa này không cấp phát ‘tài nguyên cứng’ cho mỗi máy chủ ảo như trong ảo hóa hỗ trợ phần cứng.

>>> Hiểu về 2 loại ảo hóa này sẽ giúp bạn hiểu được cách vận hành của Các công nghệ triển khai điện toán đám mây:

Sau khi ảo hóa máy chủ vật lý, chúng ta có thể cung cấp dịch vụ VPS truyền thống, còn để trở thành Cloud Server, cần có bước thứ 2 & 3.

Tìm hiểu về mô hình công nghệ triển khai Cloud serverMột đám mây được triển khai bằng sự kết hợp giữa Các công nghệ ảo hóa máy chủ + Các công nghệ triển khai điện toán đám mây.


2. Triển khai đám mây

Bước thứ 2 chính là đưa các Máy chủ ảo này lên mây bằng Các công nghệ triển khai Cloud server điện toán đám mây, thường có 3 chức năng chính:

- Compute Virtualization: ảo hóa tính toán, tức ảo hóa các tài nguyên CPU, RAM, … của các máy chủ vật lý

- Storage Virtualization: ảo hóa lưu trữ, kết kết hệ thống ổ cứng vật lý rồi sau đó ảo hóa – phân chia – cấp phát dưới dạng ở cứng lưu trữ đám mây

- Network Virtualization: ảo hóa hạ tầng mạng, nhằm đáp ứng được việc linh động cấp phát – quản lý – lưu trữ tài nguyên compute & storage trên toàn bộ hệ thống đám mây

Ngoài ra còn có các giải pháp thêm vào cho tính năng bảo mật, tường lửa, tương thích để có thể đồng bộ – sáp nhập các hệ thống Cloud Server với nhau…

3. Vận hành & quản lý đám mây

Bước thứ 3 – Các công nghệ triển khai điện toán đám mây thực hiện việc khởi tạo – cấp phát & phân tán, duy chuyển, sao lưu & phục hồi các tài nguyên này dưới dạng Cloud Server.

Các công nghệ này thường mỗi nhà cung cấp sẽ triển khai riêng, hoặc dùng các giải pháp phần mềm có sẵn.