Trí tuệ nhân tạo AI ứng dụng trong sách nói, thuyết minh phim

 2021-04-20 10:06:06 Admin
Từ nay, bạn có thêm một sự lựa chọn mới khi nghe sách nói, thuyết minh phim bởi ứng dụng công nghệ giọng nói trí tuệ nhân tạo. Không cần MC thu âm, chỉ cần nhập văn bản, sẽ có đầy đủ giọng nam, nữ, giọng 3 vùng miền để bạn lựa chọn.